Bokliste


 

Hans-Jørgen Wallin Weihe


Thymallus

 
lørdag jun 12, 2010

Takk til alle lesere og for alle kommentarer

Siden forfatterbloggen skal legges ned ønsker jeg med dette å takke lesere og alle som har tatt kontakt på bakgrunn av bloggen. Jeg har registrert at bruken har vært nedadgående og at mange har flyttet over til andre blogg steder, men for min del har bloggen vært nyttig. Den har også ført til mange kontakter jeg har hatt stort utbytte av. Mange av dem som har tatt kontakt har ikke skrevet kommentarer, men istedet valgt å ta kontakt pr telefon, mail eller direkte.

 

 

onsdag jun 02, 2010

Om å vise respekt

Et foredrag på over en time på et språk man ikke forstår. Det handlet om en opplevelse av et annet menneske som engasjert formidlet sitt litterære budskap. Mahmoud Dowlatabadi er en mulig framtidig nobelprisvinner. En av mange verdige til den høyeste av alle litterære priser. Vi som lyttet hadde en opplevelse av framførelsen, av melodien og flyten i språket. Teksten kunne vi lese i en utmerket oversettelse. En liten litterær perle fra et stort forfatterskap.

Tilbake formidlet vi respekt. Vi lyttet og viste respekt og anerkjennelse. Ikke bare til den store forfatteren, men langt viktigere for alle dem som gjennom forfatterskapet ser lys og konturene av et Iran preget av andre verdier enn dem det nåværende styret har. En telefon har jeg fått etterpå. En iransk mann som har kommet til Norge som flyktning. Han turde ikke møte opp. Selv i Norge er han redd for krefter i hjemlandet. Tre ganger måtte jeg fortelle om foredraget. Han gråt mens jeg fortalte og leste utdrag av tekstene. Det var lange avbrudd der han snakket om sitt håp og sin redsel. Så fortalte jeg på nytt, mens han lyttet og gråt. Han vil ikke stå fram. Han er redd for å bli gjenkjent og han er redd for konsekvensene for venner og kjente i Iran. Selv egne landsmenn er han redd. Det kan være noen blant dem som er noe annet enn de utgir seg for. Mahmoud Dowlatabadi gir håp og det var avgjørende viktig at vi viste ham og alle de som han gir håp respekt.

Etterpå satt jeg og kjente at jeg hadde spist av et måltid med utsultede mennesker. Jeg er ikke sikker på at alle forstod det. Det er derfor jeg skriver dette innlegget. Vi har så lett for i vårt blaserthet og forspisthet å avvise noe som uspislig uten å forstå at litteratur er en felles verdensarv vi alle spiser av. Vi spiste av et måltid som andre utsultede spiste av og vi viste respekt for dem ved å dele måltidet med dem. Noe av kritikken mot innlegget gikk på at det var krevende og langt. Det var krevende og langt. Men den kritikken blir som å kritisere smaken på sausen når de som spiser er utsultede mennesker som  knapt ser mat.

Min iranske venn har en stor skatt. Det er et oversatt foredrag på norsk. Det er vissheten at hovedforedraget under Litteraturfestivalen i Lillehammer i Norge var på hans eget språk og at mange fra dette nye landet han bor i satt og lyttet og leste foredraget. Vi har hatt et måltid han ikke turde å være tilstede under, men vissheten om at det ble fremført og Mahmoud Dowlatabadi leste for fullsatt sal var viktig. Vi skal også vite at den som aller mest ville ha vært tilstede ble stående utenfor og hadde gitt nesten hva som helst for å værte tilstede. Det er for ham jeg skriver dette innlegget. Til ham og på en måte sammen med ham. Jeg skriver bare ord, han feller tårer, lengter og håper.

 

mandag mai 31, 2010

Litteraturfestivalen 2010 - en festival politisk kraft

Litteraturfestivalen 2010 ble gjennomført helt etter programmet. En dreven administrasjon og dyktig kunstnerisk leder gjennomførte et program det står stor respekt av. Årets hovedforedrag, "Å gå forbi seg selv", ble holdt av Mahmoud Dowlatabadi på sitt eget språk. Publikum fikk utlevert en oversatt versjon av foredraget i form av en liten bok. Den symbolske betydningen av at foredraget ble holdt på nasjonalspråket og at forfatteren ble invitert på festivalen er umulig helt å forutsi. Det vi vet er at dette er en av de mest anerkjente og uavhengige iranske forfattere. Mahmoud Dowlatabadis bøker er forbudt i hjemlandet, forfatteren har vært fengslet og blir forsøkt brakt til taushet på grunn av sin opposisjonelle holdning til undertrykkelse og kamp for de pasifistiske og fredlige sidene ved den iranske kultur.

 Årets festival har stor politisk sprengkraft. Det har vært preget av en profil som ivaretar smal litteratur samtidig som det løfter fram viktig breddelitteratur og setter litteraturen inn  i en politisk samfunnsendrende og problematiserende sammenheng. Kunstnerisk har festivalen vært et løft som også kan settes inn i sammenheng med markeringene rundt Bjørnson jubileet. Om det er noe som legitimerer en slik festival så er det at den klarer å sette kunst og litteratur inn i en politisk sammenheng.

lørdag mai 29, 2010

Historiens åsteder - reiser i Midtøsten møte med tre forfattere på Litteraturfestivalen

De to svenske forfatterene Tomas Anderson og  Stefan Foconi har skrevet boken "Turkarnas land". Den norske forfatteren Sven Kærup Bjørmeboe har forfattet boken "Med meg selv i kofferten. Alle tre bøkene omhandler Tyrkia og også nabolandene Syria og tildels noe fra Irak. Under litteraturfestivalen fikk jeg oppgaven å stå som samtalepartner med de tre forfatterne på Lillehammer Kunstmuseum. Det var en spennende og ufordrende oppgave med meget kunnskapsrike samtalepartnere. Området har historisk vært preget av mange  sameksisterende kulturer, men har siden første verdenskrig hatt store folkeforflyttninger, konflikter, nasjonskamper og mange vil si omfattende grusomheter mot tapende minoriteter. Armenere, grekere og kurdere har stått i konflikt med den tyrkiske nasjonalismen. Religion har spilt en rolle og vært en dimensjon som har vært trukket inn i mange av de konfliktene som har vært og det samme har sekulære strømninger. De tre forfatterene har reist omfattende i området. De har snakket meds mennesker fra alle lag av befolkningen og får fram mange nyanser som bidrar til å skape et mer reflektert bilde både av Islam, de historiske hendelsene og ikke minst dagens forhold.

Det var en lydhør og interessert forsamling som møtte opp. Litteraturfestivalen fortjener honnør for å få fram disse spennende forfatterene fra dette viktige området. Forfatterne fortjener takk for at de stilte opp, publikum for interesse og engasjement og Lillehammer Kunstmuseum for å ha stilt lokalene til rådighet. En bedre ramme for en samtale finnes knapt i Lillehammer.

 

 

 

fredag mai 14, 2010

Bjørnson boken Ingen sak for liten ingen sak for stor

Boken har kommet i tid for syttende mai og åpningen av Aulestad den 15 mai. Stor stas og feiring. Mange spennende koblinger til sentrale tenkere som Darwin, Malthus, Mill, Spencer, Sundt håper vi vil skape interesse hos dem som er opptatt av den historiske utviklingen på Bjørnsons tid og koblinger både til dagens vitenskapsdebatt og den som var og på Bjørnsons tid.

Klikk gjerne inn på Maihaugens sider for mer informasjon

www.Maihaugen.no

 

torsdag mai 06, 2010

Lamming

Livet er svært nært under lammingen. Det er lange dager og netter. De kjennes lengre ut enn ellers. Vi må se etter i fjøset om natten. Søyene går i store binger som deles opp i små når en sau lammer. Tvillinger, trillinger og noen ganger bare ett lam. Etter at det har gått noen dager og ungene drikker godt slippes sau og lam sammen i en stor binge.

De fleste lammingene går greit, men noen  ganger må det hjelp til. Det hender at lammene er spesielt store og det hender at de kommer feil ut. Da må det hjelpes til. Det krever praksis å få ut et lam som ligger feil. Noen ganger må man inn med hånden for å få trukket dem ut. Heldigvis går det meste greit. Etter at lammet har kommet ut må slim fjernes så det for puste. Som regel ordner søya dette selv, men når det kommer flere er det ofte behov for hjelp. Noen lam blir kopplam. Det er mest når det er tre. En søye har tre spener. Det er lett at en får for lite melk når tre lam skal drikke av to spener.

Nattarbeid gir erfaringer med dyr man ellers ikke ser. Grevlingen kommer over tunet, en rev patruljerer fast oppe på veien og ugla sitter ganske regelmessig i en bjørk utenfor fuglebrettet. Den jakter på mus som ser etter solsikkefrø som smelter fram fra snøen på bakken. De kjenner meg og jeg kjenner dem. Vi møtes og bryr oss lite med hverandre. De kjenner mine vaner og jeg kjenner deres.

Ensom kontemplativt, i perioder svett hardt arbeid og uregelmessig søvn. I pausene skriver jeg og arbeider med mitt. En ny bok ferdigstilles for Masaryk Universitet om landskap og identitet. Den kommer på engelsk og har fått navnet "Aviguiti - The Milky Way " eller melkeveien. Navnet har jeg valgt fordi vi presenterer en rekke ulike kapitler som sammen gir et bilde. Ikke et helt klart bilde, men konturene av noe. Aviguti er et inuittisk ord for stjernene som er Melkeveien.

Kloken halv seks eller seks koker jeg kaffe og serverer mor og fotvarmeren. Katta er fotvarmer i sengeenden hele vinteren. Den gir god varme. Det er en katt med gode rutiner. Dersom jeg er sen kommer den og klager på vegne av mor og seg selv.  

 

 

onsdag apr 28, 2010

Bjørnson boken er nå i trykken lansering midten av mai

Maihaugens bok om Bjørnson er nå i trykken og dersom alt går som det skal er denferdig før 17 mai. Boken har en redaktørgruppe bestående av Gaute Jacobsen, Torunn Herje (leder av dikterhjemmene Aulestad og Bjekebæk), Endre Ruset (Kunstnerisk leder av litteraturfestivalen og Hans-Jørgen Wallin Weihe.

Det er mange bidragsytere fra et bredt spekter av bakgrunn. Dyktige fotografer har sørghet for en gjennomlillustrert bok og vi har hatt et godt samarbeid med forlaget Hertervig Akademisk. Dette er den tredje praktboken vi samarbeider om  og vi har fått mye skryt for resulatet. Det at det er en godt illustrert og pen bok forhindref ikke atden oghså har et godt innhold og representerer flere nye bidrag til kunnskapen om forfatteren og ikke minst hans betydning i dagens samfunn.

tirsdag apr 06, 2010

Igloolik

Stri jobbing i tre uker med innsamling og gjennomgang av registreringer av ord om is og sno i Igloolik helt nord og vest i Hudson Bay. Tildels ganske kjolig utetemperatur med hard vind og darlig sikt. Paskens temperaturer svaert varierende, men ned til minus tretti og noen grader.

Mye nye lokale ord pa sprekker og isforhold og et stort arbeid som jeg skal bearbeide videre. En ny bok pa gang om is og sno terminiologi.  Traditional indigenous knowledge  er tiltagende brukt som et supplement til vitenskaplige registreringer som gjores pa mer tradisjonelt vis. Mitt arbeid er knyttet opp mot det forste, men jeg samarbeider ogsa med forskere med andre utgangspunkt.

Sprak og identitet er en del av det jeg jobber med, men jeg er ogsa opptatt av hvordan tradisjonelle jakt og fangst samfunn tilpasser seg det moderne og kulturer med et annet utgangspunkt.

 

fredag feb 26, 2010

Skispor

Et enkelt skispor. Det er mitt spor. Her er det ingen andre, men mye liv. I bjørkekrattet er det spor av rype. Et revespor går over en myr. Et par steder er det spor av hare. Jeg bryter den rene snøflaten med sporet. Det er dyp løs snø. Mitt spor sirkler inn og ut mellom vidjekratt og bjørkekratt. Lengre nede i terrenget følger jeg en bekk. Ved et  par åpne råker er det spor av mink. Den holder seg for det meste under nede i alle hulrommene under isen og snøen. Bekken er vei for flere enn meg.  

Stillheten blir brutt av lyden fra bekken:høyt oppe i grankronenen sitter det en ekorn og spiser kongler. De avspiste konglene rasler ned gjennom grenene. Det ligger en stor haug under en gran.

Det er en vinter som andre, men lydene og bekken er aldri helt den samme.

 

onsdag feb 17, 2010

Jubileumsbøker i Bjørnson året

Dette året kommer dikterhjemmene ved Maihaugen med to jubileumsbøker i anledning av Bjørnson jubileet. Den ene handler om Bjørnsons betydning i utlandet og  den andre om opppussingen på Bjørnstjerne Bjørnsons hjem Aulestad. Begge bøkene blir praktbøker med stor vekt på illustrasjoner både med historiske bilder og nye bilder. Fotoredaktører for begge bøkene blir Maihaugens dyktige fotograf Camilla Damsgård og bibliotekar Guri Velure. Maihaugen, som dikterhjemmene er en del av, har et enormt billedarkiv med historiske bilder. Torunn Herje leder av dikterhjemmene og Endre Ruset som er kunstnerisk leder for litteraturfestivalen er to av redaktørene sammen med undertegnede.

Det er mange bidragsytere til begge bøkene. Mange kjente forfattere og forskere kommer med bidrag. Prosessen er hektisk og tempoet høyt, men slik blir det med bøker som produseres i et jubileumår. Vi kan love mange nye vinklinger på Bjørnsons forfatterskap og spennende teknikske tips og arkitektoisk informasjon om opppussingen på Aulestad.

Det er viktig for oss å aktualisere Bjørnson og koble forfatterskapet opp mot samtidslitteratur og problemstillinger som peker framover. Boken blir mindre tilbakeskuende enn andre bøker om Bjørnson og mer oppttat av det som peker framover. Det forhindrer ikke at vi også har foretatt forskning om Bjørnsons betydning i sin samtid og ikke minst i forhold til sentrale filosofer og tenkere.

 

 

fredag nov 20, 2009

Refleksjoner en sen kveld

Det er seint og jeg er gørr trøtt. Ute er det mørkt og vått. Været har slått om fra kuldegrader til mildvær. Jeg sitter og går igjennom kommentarer på bøker. Jeg har oppdaget en del feil som ingen lesere har kommentert på og andre har funnet feil jeg ikke hadde funnet.Men mest overveldende gode kommentarer. Mest emosjonelt er det med alle kommentarene på krigsminneboken. Telefoner fra eldre mennesker som vil ha boken signert, andre som forteller om dem som har lest den og som er tydlig berørt av teksten og tema. Det er en bok med mye bilder og vi får mye kommentarer på at de fungerer bra med teksten.

Living Crafts fungerer også bra, selv om vi også har fått en kommentar på at den tok opp for mange tema og at den ble veldig vakker. Det siste var ikke ment som et kompliment, men som en hentydning til at den var for kaffebord aktig. Vi er stolt at den er pen og spredningen var tilsiktet. Det er en bok som skal favne vidt og presentere en bredde av håndverk. Spesielt stolt er jeg av at vi har med samisk håndverk og håndverk i romani kulturen. Inga Hermansen Hætta har skrevet om duodji og Alvin Eilertsen Viborg om romani kulturen.

Fra Tsjekkia gode kommentarer på boken om identitet, forståelse, hukommelse og  landskap. Det er moro å svare på mail og få kommentarer. Taushet, stillhet og kjærlighet begynner det også å komme kommentarer på. De er også positive og det å formidle noe rundt det ordløse opptar mange. Det er en bok som sikter på en bred leserkrets og jeg er svært spent på hvordan boken "treffer" markedet. Den kan leses både som en fagbok og som en rent litterær bok som tar utgangspunkt i natur beskrivelser og reiser.

Krigsminne arbeidet ble omtalt av Jan Otto Johansen i Dagsavisen og jeg skal ha et framlegg om det samme på Universitet i Lund på mandag i neste uke. Det blir spennende. respons er stimulerende og skjerpende.

 

søndag nov 08, 2009

Edvard Hoem, Villskapens år Bjørnstjerne Bjørnsson 1832 - 1875

Fredag var det lansering i Nasjonalteateret av Edvard Hoems bok "Villskapens år - Bjørnstjerne Bjørnsson 1832 -1875". Hoem holdt et innlegg på en time, velstrukturert, velformulert, humoristisk og med stor evne til å få fram de store sammenhengene fra de små detaljene.

Hoem har skrevet en murstein av en bok på 667  sider med 900 fotnoter. Det imponerende er ikke å få fram en slik tekstmengde, men å klare det på en så velformulert måte med så god flyt og med så stor evne til å få fram de store detaljene.

Etter å ha brukt tiden siden lanseringen til lesing av boken vil jeg gi Hoem honnør for fantastisk god lesing og kritikk for å ha skrevet en bok somer så vanskelig å legge fra seg at det går utover nattesøvnen og fører til at jeg glemmer å innta mine måltider.

Bjørnstjerne Bjørnsson er en dikter som mange har henvist til glemslen. Han har en lei tendens til å dukke opp igjen. Ikke minst kommer han tilbake gjennom sin viktige politiske betydning i sin samtid, sitt internasjonale engasjement og betydning.

Neste år kommer dikterhjemmene på Maihaugen med en bok om der vi blant annet vil ta opp Bjørnstjerne Bjørnssons betydning internasjonalt i forbindelse med 100 års jubileet for hans død. Vi gleder oss til å gi et lite bidrag til forståelsen av diktehøvdingen og bøyer oss i støvet for et stort bidrag fra Hoem. Ennå mere gleder vi oss til fortsettelsen av biografien.

Gratulerer til Edvard Hoem

 

 

torsdag nov 05, 2009

Taushet, stillhet og kjærlighet

Taushet, stillhet og kjærlighet
Taushet, stillhet og kjærlighet

ISBN: 9788282170055

Forfatter: Hans-Jørgen Wallin Weihe


Taushet, stillhet og kjærlighet kan kun berøres med ord. Det er dimensjoner av livet som aldri helt kan beskrives. Men denne filosofiske boken vil treffe alle som er opptatt av livets mest eksistensielle spørsmål.

Den er en litterær videreføring, oppsummering og videreutvikling av tidligere bøker av samme forfatter. Eksemplene i boken er hentet fra møter med urbefolkningsgrupper, fra reiser og naturopplevelser. De illustrerer kunnskap og opplevelser som er viktige for handlingsbåren kunnskap og dypt eksistensielle spørsmål som kjærlighet og det å elske. "Taushet, stillhet og kjærlighet" kan leses både som en litterær samling essays, og som en dyptpløyende litterær tekst som når lengre inn mot de mest grunnleggende spørsmål enn tradisjonelle akademiske tekster.

Dette produktet ble lagt inn i vår katalog Friday 30 October, 2009.

tirsdag nov 03, 2009

Sola krigsgraver

Krigsgminner. Sola Krigsgraver
Krigsgminner. Sola Krigsgraver

ISBN: 9788282170062


Forfattere/editors: Alexandre Dessingué, Marie Smith-Solbakken og Hans-Jørgen Wallin Weihe

Gravene på Sola gir oss et glimt inn i krigshistorien. Gravene forteller om en verdenskrig der enkeltstående angrep på flyplassen og området rundt kan settes inn i et globalt spill, både av militærtaktisk og politisk art. De vitner om luftkampene og bombingen som vi kaller "Slaget om Storbritannia", kampen om Atlanterhavet og om forsøk på å binde opp tyske styrker som ellers hadde blitt brukt på andre kampavsnitt.

Krigskirkegården på Sola bidrar til å bygge opp et minne og skape en felles identitet som strekker seg over landegrenser. De falne kommer fra flere kontinenter, og kampene de var en del av, omfattet hele verden. De fleste av dem var flygere og flymannskap. De kom fra Storbritannia, Australia, New Zealand og Kanada. Forfatterne omtaler hver enkelte soldat og hendelse, diskuterer sorg og krigsbelastning i et flergenerasjons perspektiv, og beskriver og fortolker hvordan de falne minnes.

søndag okt 25, 2009

De vanskelige valg

I behandling legges det vekt på å få til en god relasjon til pasienten/klienten. Undervisning for helse- og sosialarbeidere legger stor vekt på relasjonens betydning. Ikke desto mindre er det mange som opplever behandling og væremåter de opplever som krenkende og dårlig. I boken "Empati og etikk" har jeg beskrevet hvordan relasjoner som starter som gode kan bli opplevd som svært krenkende fordi det gir makt å sette seg inn i og å forstå den andres situasjon. Det som begynner som en relasjon som kun oppleves som god og innsiktsfull forvandles til å bli en situasjon der den andre får makt - og bruker den - i kraft av sin innsikt.

Innsikt i den andre er ikke det samme som å handle i det den andre opplever som sin egen interesse. Det ligger i behandleres og sosialarbeideres rolle at de noen ganger vil handle på tvers av det den andre ser som sin interesse. Det kan ha med hensynet til et barn som skal ivaretas og det kan ha med at den andre ikke oppleves i stand til å ivareta seg selv. Noen ganger er det imidlertid også slik at hjelperen mener seg selv bedre i stand til å forstå og inntar en uønsket rolle som den som administrerer, forvalter og behandler. Overgrepene forekommer. Makt gir mulighet til det og helse- og sosialarbeidere har makt både i kraft av sin posisjon, sin kunnskap og evne til å omdefinere relasjoner.

Verdifundamentet i helse- og sosialt arbeid blir svært viktig i en slik situasjon.  Det bør være  fundamentet for handling og det bør gi begrunnelse for de valg som foretas.

 

 
© Hans-Jørgen Wallin Weihe